- Sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị ngành giấy, thiết bị ngành in
- In và các dịch vụ liên quan đến in
- Sản xuất, buôn bán cá sản phẩm, hóa chất, than
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa
- Dịch vụ cho thuê kho bãi
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Xây lắp, thi công các công trình điện nước
- Sản xuất, buôn bán đồ gỗ, nội thất văn phòng
- Hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, nguyên liệu và sản phẩm đồ nhựa
- Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa
- Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý
- Bán buôn xi măng
- Sản xuất, buôn bán giấy và các sản phẩm từ giấy