Tầm nhìn: 
Góp phần vào sự ổn định của xã hội thông qua kinh doanh.
Thỏa mãn những mong đợi của khách hàng.
Khơi gợi niềm tự hào cho cán bộ công nhân viên.
Mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

Sứ mệnh:
Với người tiêu dùng: Tạo ra những sản phẩm phù hợp, tiện dụng, chất lượng tuyệt hảo
Với Cổ đông: Sứ mệnh của
Công ty Cổ phần In và Phát Hành Biểu Mẫu Thống Kê không chỉ dừng ở việc mang lại mức lợi nhuận tối đa trong dài hạn, mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro, từ đó vững chắc sự tin tưởng của cổ đông đối với các khoản đầu tư.
Với cán bộ công nhân viên: Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng cả vật chất lẫn tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông, và toàn xã hội.
Với cộng đồng: chung tay góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải và hiệu ứng nhà kính.

Giá trị cốt lõi: 
Sự hài lòng của khách hàng là trên hết.
Cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất.
Chất lượng sản phẩm đi đôi với bảo vệ môi trường.